Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier

Upplägget utgår från några centrala teman i samtida queerstudier såsom trans, temporalitet, queera läsningar samt global politik.

Foto: Xandra_Iryna / Pixabay
Foto: Xandra_Iryna / Pixabay
Dessa teman sätts alla i historisk belysning, varigenom det queerteoretiska fältets historiska framväxt och  dess kopplingar till såväl akademiska traditioner som olika former av aktivism lyfts fram. Viktiga kritiska interventioner (t ex queera postkoloniala perspektiv) tas upp, liksom hur de bidragit till att utveckla och förändra fältet.