Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen

Kursen ger baskunskaper om nationalsocialismen som ideologi, Nazi-Tyskland som maktsystem och terrorregim, samt om Förintelsen – folkmordet på Europas judar. Genom utnyttjandet av ny litteratur inom dessa livaktiga forskningsfält ges också inblick i aktuella forskningsdiskussioner, bl. a. om regimens folkliga stöd samt om rasismens och antisemitismens roll för Förintelsen. Även Sverige och Förintelsen behandlas. Undervisningen består av en kombination av föreläsningar, lektioner och hemuppgifter.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar den tyska nationalsocialismen som ideologi, Nazi-Tyskland som maktsystem och terrorregim, Förintelsen – folkmordet på Europas judar – samt Sverige och Förintelsen.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Nazi-Tyskland som maktsystem 3 hp
  2. Terror, ideologi och propaganda 4,5 hp
  3. Förintelsen. Nazi-Tyskland och Sverige 7,5 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se