Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)

Kursen ger kunskap om centrala teman i nordisk historia från 1700-talet och framåt. Kursen hålls på engelska.

Denna översiktskurs vänder sig till utländska studenter utan tidigare akademiska studier i nordisk historia.

Kursen introducerar centrala teman i nordisk historia senare delen av 1700-talet till nutid. Kursen ger både de breda dragen i Nordens historia och tematiska fördjupningar inom några utvalda områden. Fördjupningarna på perioden 1750–2015 har politisk historisk tyngdpunkt. Politisk historia förstås i en bred mening och inkluderar den allmänna politiska utvecklingen (partiväsende, demokratisering, parlamentarism), den utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen och välfärdspolitikens historia.

Kursen tar ett brett grepp om nordisk historia dels genom att diskutera drag som utmärker regionen i sin helhet, men även genom att diskutera utvecklingslinjer och förhållanden som skiljer sig åt mellan de framväxande staterna. Detta angreppssätt ger god grund för jämförelse både inom Norden och i förhållande till en bredare europeisk historieskrivning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges på engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.

  Examinator

  Hitta alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.