Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)

Kursen ger kunskap om centrala teman i nordisk historia från 1700-talet och framåt. Kursen hålls på engelska.

Denna översiktskurs vänder sig till utländska studenter utan tidigare akademiska studier i nordisk historia.

Kursen introducerar centrala teman i nordisk historia senare delen av 1700-talet till nutid. Kursen ger både de breda dragen i Nordens historia och tematiska fördjupningar inom några utvalda områden. Fördjupningarna på perioden 1750–2015 har politisk historisk tyngdpunkt. Politisk historia förstås i en bred mening och inkluderar den allmänna politiska utvecklingen (partiväsende, demokratisering, parlamentarism), den utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen och välfärdspolitikens historia.

Kursen tar ett brett grepp om nordisk historia dels genom att diskutera drag som utmärker regionen i sin helhet, men även genom att diskutera utvecklingslinjer och förhållanden som skiljer sig åt mellan de framväxande staterna. Detta angreppssätt ger god grund för jämförelse både inom Norden och i förhållande till en bredare europeisk historieskrivning.