Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier

Kandidatprogrammet i Mellanöstern- och Nordafrikastudier är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram. Programmet kommer inte att vara öppet för nya sökande HT2022. Däremot kommer alla kurser ges som fristående kurser.

För inledande kurs se Mellanöstern- och Nordafrikastudier I.

Programmet ger fördjupad kunskap om Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga och moderna historia, religioner, litteratur och kultur, samt politiska och ekonomiska utveckling. Särskilt fokus ligger på samtida samhällsförhållanden och hur dessa kan förstås genom en fördjupad kunskap om den lokala situationen, internationella förhållanden och den historiska kontexten. Utbildningen avser att ge mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika.