Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Kursen utgör första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom ramen för denna kurs tillägnar sig studenten kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas historia och de tre största religionerna i regionen; judendom, kristendom och islam. Kursen introducerar även studenten för regionens samtida politiska och ekonomiska landskap.

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och ges på engelska.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5 hp
  Denna kurs ger en översikt av den historiska, kulturella, socio-politiska och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 1800 f.v.t. fram till 1500-talet e.v.t.

  Samtidigt behandlar kursen monoteismens uppkomst i en kontext av andra religiösa traditioner och särskilt dess förhållande till framväxten av de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala dogmatiska grupperingar.

  Mellanösterns moderna historia: 1500-1920, 7.5 hp
  Den här kursen ger en översikt över Mellanösterns moderna historia från de abbassidiska och seldjukiska rikenas nedgång till det osmanska rikets uppgång fram till slutet av första världskriget.

  Kursen antar både ett kronologiskt och ett tematiskt perspektiv, för att beskriva de mest relevanta dynamikerna i regionen i samband med det osmanska rikets expansion, med särskilt fokus på politiska och legala strukturer, socioekonomiska omvandlingar och relationer med framväxande europeiska imperier som Ryssland, det Habsburgska riket, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Italien, Sverige och Nederländerna.

  Mellanösterns samtida historia: 1820-2020, 7.5 hp
  Den här kursen kartlägger utvecklingen av Mellanösterns samhällen och den påverkan som den europeiska imperialistiska expansionen i regionen hade från början av 1800-talet till nutid.

  Denna kurs ger en översikt över Mellanösterns och Nordafrikas samtidshistoria, från det osmanska rikets nedgång på 1800-talet, den efterföljande uppkomsten av en ny global ordning under europeisk-amerikansk ledning efter första världskriget, det kalla kriget och sedan den arabiska våren 2011.

  Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till Mellanösterns och Nordafrikas samtida politiska ekonomi.

  Kursen kommer att utforska de geografiska, demografiska och kulturpolitiska förhållanden som format det senaste århundradets förändringar i regionen. Den behandlar även samtida samhällen från ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och de ekonomiska förändringar som skett i regionen sedan första världskriget.

  Vidare behandlar kursen de samtida socioekonomiska konsekvenserna av de strukturella förändringar som ägde rum i regionen efter såväl det andra världskriget, som efter det kalla kriget.

  Undervisning

  Undervisningen består av webb-baserade föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, uplägg och litteraturlista för varje delkurs/modul HT22 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5hp, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Delkursen Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5hp, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Delkursen Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Isa Blumi
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43