Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Kursen utgör första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom ramen för denna kurs tillägnar sig studenten kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas historia och de tre största religionerna i regionen; judendom, kristendom och islam. Kursen introducerar även studenten för regionens samtida politiska och ekonomiska landskap.

All undervisning och examination är nätbaserad, utan fysiska möten på campus. Föreläsningarna ges i realtid, med indirekt interaktion med läraren och de andra studenterna. Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5 hp
  Denna kurs ger en översikt av den historiska, kulturella, socio-politiska och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 1800 f.v.t. fram till 1500-talet e.v.t.

  Samtidigt behandlar kursen monoteismens uppkomst i en kontext av andra religiösa traditioner och särskilt dess förhållande till framväxten av de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala dogmatiska grupperingar.

  Mellanösterns moderna historia: 1500-1920, 7.5 hp
  Den här kursen ger en översikt över Mellanösterns moderna historia från de abbassidiska och seldjukiska rikenas nedgång till det osmanska rikets uppgång fram till slutet av första världskriget.

  Kursen antar både ett kronologiskt och ett tematiskt perspektiv, för att beskriva de mest relevanta dynamikerna i regionen i samband med det osmanska rikets expansion, med särskilt fokus på politiska och legala strukturer, socioekonomiska omvandlingar och relationer med framväxande europeiska imperier som Ryssland, det Habsburgska riket, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Italien, Sverige och Nederländerna.

  Mellanösterns samtida historia: 1820-2020, 7.5 hp
  Den här kursen kartlägger utvecklingen av Mellanösterns samhällen och den påverkan som den europeiska imperialistiska expansionen i regionen hade från början av 1800-talet till nutid.

  Denna kurs ger en översikt över Mellanösterns och Nordafrikas samtidshistoria, från det osmanska rikets nedgång på 1800-talet, den efterföljande uppkomsten av en ny global ordning under europeisk-amerikansk ledning efter första världskriget, det kalla kriget och sedan den arabiska våren 2011.

  Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till Mellanösterns och Nordafrikas samtida politiska ekonomi.

  Kursen kommer att utforska de geografiska, demografiska och kulturpolitiska förhållanden som format det senaste århundradets förändringar i regionen. Den behandlar även samtida samhällen från ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och de ekonomiska förändringar som skett i regionen sedan första världskriget.

  Vidare behandlar kursen de samtida socioekonomiska konsekvenserna av de strukturella förändringar som ägde rum i regionen efter såväl det andra världskriget, som efter det kalla kriget.

  Undervisning

  Undervisningen består av webb-baserade föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ges i realtid, med indirekt interaktion med läraren och de andra studenterna. Närvaro på all undervisning är därför obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista för varje delkurs/modul HT24 finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5hp, examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor..

  Delkursen Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5hp, examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor.

  Delkursen Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor.

  Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Isa Blumi
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43