Mellanöstern- och Nordafrikastudier I, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom kursen kommer du att tillägna dig grundläggande kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrika genom att studera regionens historiska utveckling och samtida politiska landskap. Kursen behandlar även regionens litteraturhistoria, samt ger en översikt över de tre största religionerna i regionen; islam, kristendom och judendom.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen