Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Kursen innehåller första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom kursen kommer du att tillägna dig grundläggande kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrika genom att studera regionens historiska utveckling och samtida politiska landskap.

Kursen behandlar även regionens litteraturhistoria, samt ger en översikt över de tre största religionerna i regionen; islam, kristendom och judendom.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5 hp
  Denna kurs ger en översikt av den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 1800-talet f.v.t. fram till 1500-talet e.v.t. Delkursen behandlar även de tre så kallade abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

  Mellanösterns moderna historia, 7.5 hp
  Denna kurs ger en översikt över den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från 1500 talet fram till modern tid. Fokus ligger på ottomanska imperiets uppgång och fall, imperialismen och bildandet av självständiga stater.

  Kursen syftar till att ge studenten en historisk bakgrund till dagens Mellanöstern genom att studera de politiska faktorer som ledde till skapandet av dagens stater. Därigenom påvisas hur samtida skeden kan belysas genom en analys av såväl imperialismen, som lokala faktorer, i regionen.

  Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till Mellanöstern- och Nordafrikas samtida politiska landskap, geografiska förutsättningar, demografi och ekonomi.

  Kursen behandlar även regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter. Särskilt fokus ligger förutsättningarna för politisk och ekonomisk utveckling i Mellanöstern och hur politiska och ekonomiska faktorer samverkar, och mer specifikt frågor kring genus, geografi och demografi, för en förståelse av samtida utmaningar, såsom demokratisering i regionen.

  Kursen ger även en grundläggande kritisk genomgång av studiet av Mellanöstern i allmänhet och dess politiska landskap i synnerhet, historiskt och idag.

  Mellanösterns litteratur, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern. Detta innebär en grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen. Särskilt fokus ligger på den arabiska litteraturen. Kursen behandlar klassisk såväl som modern litteratur. I kursen ingår också att läsa och diskutera två utvalda skönlitterära verk i översättning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, uplägg och litteraturlista för varje delkurs/modul finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

   

  Examination

  Delkursen Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en essäuppgift.

  Delkursen Mellanösterns moderna historia, 7.5hp, och delkursen Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en essäuppgift.

  Delkursen Mellanösterns litteratur, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen, samt muntlig redovisning av ett skönlitterärt verk. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator för Mellanöstern: Religioner och tidig historia: Isa Blumi
  Examinator för Mellanösterns moderna historia: Isa Blumi
  Examinator för Politik och utveckling i Mellanöstern: Elie Wardini
  Examinator för Mellanösterns litteratur: Astrid Ottosson al-Bitar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för HT21 uppdateras.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43