Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i modevetenskap

As a fashion student you will gain knowledge about the fashion system from historical and contemporary perspectives; recognise the main factors behind the development of fashion and acquire the necessary tools to analyse and understand the world of fashion.

Det första året av programmet behandlar modets gestaltningar i ett historiskt perspektiv samt studier av mode som materiell kultur. Vidare introduceras studenterna till teori och metodanvändning i modevetenskap både på ett allmänt plan och utifrån olika konkreta inriktningar. Studier av mode som industriellt fenomen sätts också i fokus i syfte att lyfta fram de mångsidiga aspekterna som ämnet består av. Studenterna läser även två valbara kurser under första året av masterprogrammet. Andra året av programmet behandlar metod och teorifrågor inför det kommande examensarbetet. Modets kopplingar till olika konsumtionskulturteorier utgör också en del av kunskapsfältet inom modevetenskap och ämnar att bredda förståelsen för dess spridning och marknadsföring. Studenterna läser vidare en färdighetskurs med möjlighet till fördjupning inom ett visst område. Masteråret avslutas med ett självständigt författat examensarbete som ska påvisa dels den breda kunskapsutvecklingen i modevetenskap och dels fokusera på ett specifikt forskningsämne med möjlighet till vidareforskning. Programmet förbereder studenterna till forskarstudier i modevetenskap och närliggande områden. Vidare kan programmet leda till arbete inom det breda modefältet, såsom modejournalistik, modeanalys, modemarknadsföring, ekonomisk analys inom modeindustrin och designyrket med teoretisk bas.

Hur du ansöker och fullständig info:

Fullständig information på den engelska sidan här

Kurs i hållbarhet och ny Lyxkurs

Äntligen kommer vi ha med Mode och hållbarhet som en egen kurs inom programmet OCH en kurs om Lyx!

Så här ser det ut från hösten 2024:

Termin 1: - Vetenskaplighet och forskningsetik 7.5 hp (huvudområde filosofi) - Dräkthistoria 7.5 hp (huvudområde modevetenskap) - Teoretiska perspektiv på mode 7.5 hp (huvudområde modevetenskap) - Valbar kurs om 7.5 hp på avancerad nivå (huvudområde modevetenskap)

Termin 2: - Valbara kurser om sammanlagt 15 hp på avancerad nivå (huvudområde modevetenskap) - Mode och hållbarhet 7.5 hp på avancerad nivå (huvudområde modevetenskap) - Valfri kurs om sammanlagt 7.5 hp inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området

Termin 3: - Kvalitativa metoder i modevetenskap 7.5 hp (huvudområde modevetenskap) - Avancerad akademisk engelska 7.5 hp (huvudområde engelska) - Valfria kurser om 15 hp inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Varför inte: Lyx, medier och marknadsföring (FS1811)

Termin 4: - Examensarbetet/uppsatsen: Modevetenskap - masterkurs 30 hp (huvudområde modevetenskap)