Masterprogram i filmvetenskap, 120 hp

Om utbildningen

Program and application information

As a student of Cinema Studies, you will experience film, television, and moving images anew - explore previously unknown phenomena and acquire tools to approach, describe, and interpret media in new and exiting ways

All courses contain a number of screenings, and over the course of the Programme you will have viewed a wide selection of films, from classics to rare films by directors from all corners of the world.

Our Faculty includes some of Sweden's most prominent researchers in the field, teaching in a unique building dedicated to and built for film-related activities - featuring two large cinemas, a dedicated film library, a film archive, production studios, the Swedish Film Institute, and a cinematheque.

What is Cinema Studies?

Cinema Studies is the study of moving images and screen cultures centered around film, film experience, and phenomena surrounding films. Historically, it ranges from image cultures before film, to the screens and digital platforms of today. The field is broad and can be found at institutions around the world under the designations of Film Studies, Television Studies, Media Studies, Visual Arts, Cultural Studies, Film and Media History, and Moving Image Studies.

The objects of study can be specific films, production cultures, genre, auteur, intermedial and trans-medial relations, archives, circulation and distribution, reception (audience, critique), film culture, media industries, institutional frameworks (legal, political, economic), technological arrangements or streaming platforms.

Approaches and perspectives applied can be genre or narrative analysis, aesthetics, auteur criticism, reception studies, critique of filmic representations, post-colonial or gender perspectives, celebrity culture, or perspectives from political economy and cultural studies.

The field is informed by Literature, History and Philosophy, Cultural Studies, Anthropology, Linguistics, Psychology, Sociology, and Economics. Cinema Studies at Stockholm University is focused on historical perspectives and key medial moments of transformation, Ingmar Bergman, as well as contemporary film and mediascapes.

The language of instruction is English.

Selection and selection criteria

Please see our website for details on the application process:

Program and application information

The language of instruction is English.

Om ämnet: Filmvetenskap

Filmvetenskap

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv. Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier. Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om vi är ett humanistiskt ämne analyserar vi även exempelvis deras ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen. Kursutbudet är brett med kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du har möjlighet att läsa alltifrån fem veckor till två år om du väljer kurser eller program. De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp en termins fortsättning med fördjupning av ämnet. Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå och fortsätta upp till avancerad nivå. Du kommer att ha många möjligheter att välja det som passar dig och intresserar dig.

ARBETSMARKNAD Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för mediestudier