Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

Du som är lärare och vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning kan bli VFU-handledare. Vid Institutionen för ämnesdidaktik ger vi två handledarkurser, som bygger på varandra. Det här är den första kursen.

Kurssida HV426F
Foto: Eva Dalin

Kursen behandlar teorier och metoder med relevans för handledning inom lärarutbildning.

Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Situationer belyses utifrån olika frågeställningar och teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och kommunikation.

Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning, och annan pedagogisk verksamhet, fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Värdegrundsfrågor, såsom normkritik, är en viktig aspekt som belyses under kursen.

När du genomgått den här första handledarkursen med godkänt resultat är du behörig att söka till vår påbyggnadskurs:

Fördjupningskurs i handledning av lärarstudenter (VF200F) 7,5 hp