Go to this page on our english site

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

  • 7,5 hp

Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen