Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, II

Kursen ingår i grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6.

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet. Det självständiga arbetet ska resultera i en uppsats.

Självständigt arbete vid HSD