Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik.

Kursen består av att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. 

Kursen ger en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro på på seminarier är obligatorisk. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

   

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  OBS! Eventuell campusförlagd undervisning markeras i schemat. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdateras senast 2 månader före kursstart. 

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: