Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater

Du får en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande och genomför ett självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete.

Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten.

Kursen är obligatorisk om du vill läsa till en kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro på på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

 • Kontakt

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se