Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater

Du får en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande och genomför ett självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete.

Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten.

Kursen är obligatorisk om du vill läsa till en kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog 

Om validering

Du som inte läst kursen Ämnesdidaktisk fördjupning 15 hp men har med dig motsvarande kurser från annat lärosäte kan ansöka om validering. Kanske har du till exempel läst Dramapedagogik B vid Högskolan i Gävle eller annan kurs inom grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Ansök om prövning av reell kompetens

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Eva Hallgren

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Hallgren, eva.hallgren@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se