Italienska, läs- och hörförståelse, 7,5 hp

Om kursen

Du förbättrar din läsförståelse genom att läsa enklare texter och övar din hörförståelse genom att se italiensk film. Din italienska utvecklas i samband med att du får diskutera och kommentera innehållet i texterna och filmerna samt genom olika inlämningsuppgifter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen