Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreanska IV

Kursen befäster och fördjupar kunskaperna i det nutida koreanska språket.

Kursen gör studenterna förtrogna med sådana koreanska och västerländska handböcker som är viktiga hjälpmedel för studier av olika aspekter av det nutida Koreas kultur och samhälle.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moduler som behandlar läsfärdighet och praktisk språkfärdighet i koreanska.

  Delkurser

  1. Läsfärdighet 1, 7.5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i koreansk grammatik samt övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.

  2. Läsfärdighet 2, 7.5 hp
  Med utgångspunkt i delkursen Läsfärdighet 1 befäster och fördjupar modulen ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.

  3. Praktisk språkfärdighet 4, 7.5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar studenternas hörförståelse liksom kunskaper i talad koreanska om bekanta samhällsrelaterade ämnen på medelnivå. Studenterna tränar också på att skriva förklarande texter med förståelse för deras funktioner.
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT2022 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursdelarna Läsfärdighet 1 och Läsfärdighet 2 examineras genom en salsskrivning vardera.

  Kursens del Praktisk språkfärdighet 4 examineras genom tre muntliga presentationer.

  Examinator

  Gabriel Jonsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22