Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsbeskattning

Kursen Företagsbeskattning syftar till att förmedla teoretiskt djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsprinciper och rättsregler inom företagsbeskattningens område i framförallt ett nationellt perspektiv.

företagsbeskattning
Foto: Successphoto / Mostphotos


Företagsbeskattning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen ingår moment rörande skatterättsliga metodfrågor, skatterättslig lagstiftningsteknik samt skattepolitiken på företagsbeskattningens område. Vad gäller den skatterättsliga regelmassan fästs särskild vikt vid redovisningsrättens betydelse för beskattningen och vid spörsmål rörande mervärdesskatt, fåmansföretagsbeskattning, koncernbeskattning samt omstruktureringar och företagsöverlåtelser.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Företagsbeskattning

  Kursbeskrivning (76 Kb)

   

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningstillfällen, uppgifter och deltagande i ett case.
   

  Examination


  Examination sker dels genom muntlig och skriftlig presentation inom ramen för case, dels genom skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forebe@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Lee Billing Graflund

  Kursföreståndare: 
  Roger Persson Österman