Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsbeskattning

Kursen Företagsbeskattning syftar till att förmedla teoretiskt djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsprinciper och rättsregler inom företagsbeskattningens område i framförallt ett nationellt perspektiv.

företagsbeskattning
Foto: Successphoto / Mostphotos


Företagsbeskattning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen ingår moment rörande skatterättsliga metodfrågor, skatterättslig lagstiftningsteknik samt skattepolitiken på företagsbeskattningens område. Vad gäller den skatterättsliga regelmassan fästs särskild vikt vid redovisningsrättens betydelse för beskattningen och vid spörsmål rörande mervärdesskatt, fåmansföretagsbeskattning, koncernbeskattning samt omstruktureringar och företagsöverlåtelser.
 

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll, undervisningsformer, mål, examinationsformer mm. beskrivs i kursplanen. Det är denna som redogör de fastställda ramar som finns för kursen. 

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning. Beskrivningen har som syfte att ingående beskriva kursens upplägg.

  Kursbeskrivning (143 Kb)

   

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningstillfällen, uppgifter och deltagande i ett case.
   

  Examination


  Examination sker dels genom muntlig och skriftlig presentation inom ramen för case, dels genom skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur HT21

  Obligatorisk litteratur

  • Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg Simon-Almendal och Persson Österman: ”Inkomstskatt - en lärobok i skatterätt” (2 delar), Studentlitteratur 18 uppl. 2021. Boken ska läsas i sin helhet.
  • Kristoffersson, Öberg och Kleerup: Mervärdesskatt i teori och praktik, Norstedts juridik 2020. Boken ska läsas i sin helhet.
  • Norberg, Thorell och Knutsson: Redovisningsfrågor i skattepraxis, Iustus Förlag 3 uppl., 2012. Digital resurs i Athena under kursmaterial. Arbetet ska läsas i sin helhet.
  • Melz: Skattepolitik. Digital resurs i Athena under kursmaterial. Arbetet ska läsas i sin helhet.
  • Skattelagstiftning 21:2, Norstedts juridik (eller annan motsvarande)

  Rekommenderad litteratur

  • Bjuvberg: Redovisning och beskattning, Studentlitteratur 2014. Boken bör läsas i sin helhet.
  • Rendahl: Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet. Svenskt Näringsliv 2015. Rapporten kan läsas i sin helhet. Laddas ned på svensktnaringsliv.se/
  • Persson Österman: Till försvar för en oförutsebar lag, 2020. Artikeln kan läsas i sin helhet. Laddas ner på sjfstockholm.se/openaccesslitteratur
  • Hultqvist, Melz och Påhlsson: Skattelagstiftning: att lagstifta om skatt, Norstedts Juridik 2014. Boken kan läsas i sin helhet. Boken finns på JUNO.

  Artiklar och annat material tillkommer till seminarier etc. enligt särskilda anvisningar
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forebe@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén

  Kursföreståndare: 
  Giacomo Lindgren Zucchini 
  (Fr.o.m. HT22: Alexandra Johansson)