Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätten och den globala ekonomin

Kursen Folkrätten och den globala ekonomin syftar till att förmedla övergripande kunskap om rättsliga principer och mekanismer inom den internationella ekonomiska rätten, med särskild fokus på frihandelsrätt, investeringsrätt och finansieringsrätt. Kursen ges på engelska.

Stack of coins and globe with graph icons over a blur map background
Photo: Tuahlensa


Folkrätten och den globala ekonomin (International Law and the Global Economy) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen behandlas även den internationella ekonomiska rätten ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv samt sätts i relation till andra rättsområden, såsom miljörätt och mänskliga rättigheter. Kursen inleds med en kort repetition i allmän folkrätt.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Folkrätten och den globala ekonomin

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt praktiska övningar. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna i enlighet med anvisningarna i kursbeskrivningen, genom muntliga och skriftliga presentationer, genom en salskrivning samt en hemtenta.
   

  Examinator


  Pål Wrange
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  VT 2020

  Matthias Herdegen: Principles of International Economic Law, 2016.

  Stephen Allen: International Law, second ed. 2014, 256 pages or any other text book on public international law in general.

  Narlikar, A, The World Trade Organization: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2005. Supplementary and optional
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

   

  Se en presentationsfilm av kursen

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  ile@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Kursföreståndare: 
  Pål Wrange