Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Insolvensrätt med sakrätt

Kursen Insolvensrätt med sakrätt ger fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och insolvensrätt samt grundläggande kunskaper i internationell insolvensrätt.

insolvensrätt
Foto: Snowing / Mostphoto


Insolvensrätt med sakrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen innehåller följande tre delmoment:

 1. Kreditsäkerhetsrätt. Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med finansiering och kredit samt ställande av säkerhet.
 2. Obeståndsrätt. Regelsystemen för hantering av juridiska och fysiska personers sviktande ekonomi. Avsnittet tar upp både processuella och materiella frågor inom obeståndsrätten, med tyngdpunkt på de materiella.
 3. Rättegångsspel i insolvensmål. Praktisk övning i att hantera kredit- och insolvensfrågor under eget ansvar.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Insolvensrätt med sakrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och rättegångsspel.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt deltagande i det obligatoriska rättegångsspelet, författande av stämningsansökan, svaromål eller dom samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Emil Elgebrandt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  insolv@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Anna Wolme

  Kursföreståndare: 
  Emil Elgebrant