Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Insolvensrätt med sakrätt

Kursen Insolvensrätt med sakrätt ger fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och insolvensrätt samt grundläggande kunskaper i internationell insolvensrätt.

insolvensrätt
Foto: Snowing / Mostphoto

Insolvensrätt med sakrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen innehåller följande tre delmoment:

 1. Kreditsäkerhetsrätt. Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med finansiering och kredit samt ställande av säkerhet.
 2. Obeståndsrätt. Regelsystemen för hantering av juridiska och fysiska personers sviktande ekonomi. Avsnittet tar upp både processuella och materiella frågor inom obeståndsrätten, med tyngdpunkt på de materiella.
 3. Rättegångsspel i insolvensmål. Praktisk övning i att hantera kredit- och insolvensfrågor under eget ansvar.
 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. 

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (54 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och rättegångsspel.

  Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande i det obligatoriska rättegångsspelet, författande av stämningsansökan, svaromål eller dom samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Emil Elgebrandt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  insolv@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Simon Tell

  Kursföreståndare: 
  Emil Elgebrant