Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aktiemarknadsrätt

Specialkursen Aktiemarknadsrätt avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter inom aktiemarknadsrättsliga frågor.

aktiemarknadsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Aktiemarknadsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter inom aktiemarknadsrättsliga frågor, däribland aktiemarknadens funktion, aktiemarknadens aktörer, börsnoteringskrav, informationskrav enligt lag, avtal mm., prospektregler, förvärv av olika slag, exempelvis takeovers, fusioner, inkråmsförvärv, tvångsinlösen och budplikt samt marknadsmissbruksregler, flaggning, insiderregler. I viss utsträckning behandlas på kursen också EU-regler på området.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Kurplanen finner du vid rubriken "Kursplan - Juridiskt dokument" som finns i spalten till höger på denna sida om du besöker sidan från en dator, alternativt mot slutet av sidan ifall du surfar på mobil.

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (78 Kb)

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Undervisningen bedrivs delvis i form av besök hos olika företag och organisationer.
  Utöver detta ska studenten självständigt planera och författa en promemoria.
   

  Examination


  Examination sker i två delar, dels författandet av en promemoria och dels en skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur HT21 

  • Börsrätt. Robert Sevenius, 5 upplagan, 2021.
  • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, Karin Eklund och Daniel Stattin, 3 upplagan, 2021
  • FAR:s regelsamling Börsvolymen 2020/21 Aktiemarknadsrätt - kompendium (finns digitalt i Athena) 

  Frivillig, rekommenderad läsning: 

  • Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Daniel Stattin, 3 upplagan, 2021. 
  • FAR Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2017
  • Takeover-reglerna: en kommentar - Skog, Nyström, Sjöman, Ohlsson, upplaga 6, 2021. 
  • Om nyemission. Daniel Westermark & Monica Lagercrantz, 2013. 
  • Gränsöverskridande takeover-erbjudanden. Om begränsningar i erbjudandens räckvidd. Daniel Stattin, 2012 (finns under kursmaterial).
  • Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, T. Örtengren (red.), upplaga 1, Studentlitteratur, Stockholm 2018.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Se en introduktion av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  akt@juridicum.su.se  


  Amanuens: 
  Evelina Siska
   

  Kursföreståndare: 
  Jan Andersson