Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aktiemarknadsrätt

Specialkursen Aktiemarknadsrätt avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter inom aktiemarknadsrättsliga frågor.

Aktiemarknadsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter inom aktiemarknadsrättsliga frågor, däribland aktiemarknadens funktion, aktiemarknadens aktörer, börsnoteringskrav, informationskrav enligt lag, avtal mm., prospektregler, förvärv av olika slag, exempelvis takeovers, fusioner, inkråmsförvärv, tvångsinlösen och budplikt samt marknadsmissbruksregler, flaggning, insiderregler. I viss utsträckning behandlas på kursen också EU-regler på området.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (78 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Undervisningen bedrivs delvis i form av besök hos olika företag och organisationer.
  Utöver detta ska studenten självständigt planera och författa en promemoria.
   

  Examination


  Examination sker i två delar, dels författandet av en promemoria och dels en skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur HT21 

  • Börsrätt. Robert Sevenius, 5 upplagan, 2021.
  • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, Karin Eklund och Daniel Stattin, 3 upplagan, 2021
  • FAR:s regelsamling Börsvolymen 2020/21 Aktiemarknadsrätt - kompendium (finns digitalt i Athena) 

  Frivillig, rekommenderad läsning: 

  • Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Daniel Stattin, 3 upplagan, 2021. 
  • FAR Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2017
  • Takeover-reglerna: en kommentar - Skog, Nyström, Sjöman, Ohlsson, upplaga 6, 2021. 
  • Om nyemission. Daniel Westermark & Monica Lagercrantz, 2013. 
  • Gränsöverskridande takeover-erbjudanden. Om begränsningar i erbjudandens räckvidd. Daniel Stattin, 2012 (finns under kursmaterial).
  • Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, T. Örtengren (red.), upplaga 1, Studentlitteratur, Stockholm 2018.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Klicka på bilden längst upp på denna sida för att se en presentationsfilm av kursen.

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  akt@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Selma Horgby

  Kursföreståndare: 
  Elif Härkönen