Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetslivets juridik I

Kursen Arbetslivets juridik I riktar sig främst till dig som har erfarenhet av personaladministrativt eller fackligt arbete. Kursen ger god kännedom om grundläggande principer inom arbetsrättens olika delar såväl på den privata som på den offentliga sektorn.

Business man making a presentation at office.
Foto: kasto80 / Mostphotos

Arbetslivets juridik I utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv. Mycket stor vikt läggs vid att kursdeltagarna skall få övning i att handlägga arbetsrättsliga problem som man kan ställas inför i sitt yrkesliv. Undervisningen och examinationen är probleminriktad.

OBS – Kursen ges på distans!

Hösten 2023 ges kursen Arbetslivets juridik I på distans utan fysisk närvaro vid campus.

Ett tekniskt fel gör att det står fel i informationen om tillfället på kurssidan. Vi beklagar den förvirring som kan uppstå av detta.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. De är i huvudsak obligatoriska.

  Examination

  Tentamen sker genom sedvanlig skriftlig examination.

  Examinator

  Annika Blekemo, adjunkt. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  arjur1@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Ebba Kardvik

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo