Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fältprojekt inom samhällsplanering

Kursen fokuserar på att analysera utmaningar, metoder och tillämpningar inom samhällsplanering på plats i en utvald stad eller region utanför Sverige. Kursen innehåller en omkring 10 dagar lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation.

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet! Här finns viktig information för dig som ska börja en kurs eller fler vårterminen 2024.

Bild
Foto: Ingmarie Andersson, Stockholms universitet.

Innan det är dags för terminsstart måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. Du bör även bekanta dig med utbildningen genom att titta igenom den första kursens schema och litteraturlista samt besöka kursens sida på lärplattformen Athena, där det kan finnas ytterligare viktig information.

Registrering

Du som är antagen och har tackat ja till utbildningsplatsen på antagning.se är välkommen att registrera dig. För att behålla din plats måste du registrera dig under registreringsperioden 4–12 januari. Observera att 12 januari är sista registreringsdag för alla kurser som ges vt 2024. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto.

Efter registreringen är du välkommen till kursintroduktion. Exakt tid och plats finns i schemat för respektive kurs. (Det är inte något upprop. Du behöver bara bekräfta ditt utbildningsval genom att registrera dig.)

Aktivera ditt universitetskonto
Registrera dig

Behöver du hjälp med att aktivera ditt universitetskonto eller stöter på tekniska problem kan du kontakta IT-supporten via Serviceportalen.

IT-support

Om du har problem att registrera dig så kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag på studentexpedition@humangeo.su.se. Ange personnummer och vilken utbildning det gäller.

Lärplattform

Logga in på lärplattformen Athena och gå in på sidan för din första kurs. Men först måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig, se ovan.

Athena

Undervisning

Undervisningen startar direkt vid kursstart.

I kursbeskrivningen finns länkar till litteraturlista och schema. Beskrivningen finns i utbildningskatalogen.

Utbildningskatalog

På kurssidan på lärplattformen Athena kan det finns mer information inför kursstart. Kursanvisning med mera får du i samband med kursintroduktion.

Athena

Villkor för antagning

Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller kursens behörighetskrav innan du kan registrera dig. Har du frågor så ring 08-16 48 33 eller skriv till studentexpedition@humangeo.su.se.

Reservantagning

Reserver kallas in i turordning om det blir platser lediga. Kallelse skickas med e-post.

Mer information och kontakt

Hitta till oss
Ny student
Under utbildningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen kräver en kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring eller samhällsvetenskapliga miljöstudier och Engelska 6, eller motsvarande.

 • Kursupplägg

  Kursen undersöker hur urbana och regionala planeringspolicyer, -agendor och -projekt diskuteras, förhandlas och genomförs på plats. För detta samlar studenten in information i fält, träffar beslutsfattare, praktiker och andra yrkesverksamma planerare i en utvald stad eller region utomlands (företrädesvis inom Europa) för att på plats analysera planering och utvecklingsutmaningar på lokal eller regional nivå.

  Kursen ger kursdeltagaren avancerad kunskap om och ett kritiskt förhållningssätt till faktisk aktivitet inom samhällsplanering och förbereder därigenom för framtida yrkesverksamhet. Det internationella perspektivet ska hjälpa studenten att bli mer mottaglig för olika synsätt på planering, olika koncept och tendenser inom och utom Europa och att jämföra egna erfarenheter från nationella, regionala eller lokala sammanhang.

  Dessutom blir studenten kompetent att genomföra kvalificerat fältarbete, troligen inom en för denne innan kursen okänd nationell, regional och lokal kontext.

  Erasmus+ blandat intensivprogram med temat ”Environmental Planning and Territorial Development” genomförs i samarbete med Leibniz Universität Hannover, Université de Tours och Universität für Bodenkultur Wien. Intensivprogrammet är en valbar del av kursen. Urval till intensivprogrammet sker genom lottning.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, seminarier, handledning och fältkurs.

  Kursens språk är engelska. 

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • genomföra ett fältprojekt, som kritiskt studerar en självdefinierad fallstudie inom samhällsplanering.  
  • förbereda, genomföra och kritiskt reflektera över datainsamling och professionella samtal med planeringspraktiker och andra lokala intressenter.
  • engagera sig i och praktisera transnationellt samarbete.
  • muntligt och skriftligt formulera och sammanställa resultat från fältprojekt.

  Examination

  Examination sker genom fältdagbok och muntlig och skriftlig redovisning av fältrapport.

  Kursen examineras i följande delar:

  Fältprojekt inom samhällsplanering – paper, 6 hp
  Fältprojekt inom samhällsplanering – fältdagbok, 1,5 hp

  Alternativt:
  Fältprojekt inom samhällsplanering – paper, 4,5 hp
  BIP Environmental Planning and Territorial Development, 3 hp

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition