Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältprojekt inom samhällsplanering

Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas du kunna genomföra ett kvalificerat fältarbete i en europeisk region och skriftligt och muntligt kunna föra en vetenskaplig diskussion kring en planeringsfråga.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen fokuserar på att analysera utmaningar, metoder och tillämpningar inom samhällsplanering på plats i en utvald stad eller region utanför Sverige. Kursen innehåller en omkring 10 dagar lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation. Kursen undersöker hur urbana och regionala planeringspolicyer, -agendor och -projekt diskuteras, förhandlas och genomförs på plats. För detta samlar studenten in information i fält, träffar beslutsfattare, praktiker och andra yrkesverksamma planerare i en utvald stad eller region utomlands för att på plats analysera planering och utvecklingsutmaningar på lokal eller regional nivå. Kursen ger kursdeltagaren avancerad kunskap om och ett kritiskt förhållningssätt till faktisk aktivitet inom samhällsplanering och förbereder därigenom för framtida yrkesverksamhet. Det internationella perspektivet ska hjälpa studenten att bli mer mottaglig för olika synsätt på planering, olika koncept och tendenser inom och utom Europa och att jämföra egna erfarenheter från nationella, regionala eller lokala sammanhang. Dessutom blir studenten kompetent att genomföra kvalificerat fältarbete, troligen inom en för denne innan kursen okänd nationell, regional och lokal kontext.

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och övningar samt fältkurs med exkursioner, fältarbete och studiebesök.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.