Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska IV

Kursen omfattar fjärde terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) på grundnivå.

Kursen vidareutvecklar kunskaperna om Kina, Taiwan och Hongkong genom att i delkursen Kinakunskap IV problematisera det moderna samhället vad avser bl.a. kollektivt minne, identitet och den kinesiska visionen av världen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler som behandlar språkfärdighet och Kinakunskap.

  Delkurser

  1. Modern kinesiska IV a, 7,5 hp
  Delkursen omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta ca 250 nya skrivtecken. I kursen ingår också övningar i att översätta texter till och från kinesiska. Undervisningen innehåller även en utökad teoretisk beskrivning av kinesiskans grammatik samt praktiska övningar.

  2. Modern kinesiska IV b, 8,0 hp
  Delkursen fortsätter Modern kinesiska IV a och omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. Studenten lär sig att skriva, läsa och översätta ca 200 nya skrivtecken.

  3. Praktisk språkfärdighet IV, 4,5 hp
  Denna delkurs tränar studenterna i att skriva kortare texter som behandlar utvalda ämnen på kinesiska och att muntligt beskriva, förklara, berätta och återge händelseförlopp på kinesiska.

  5. Kinakunskap IV, 10,0 hp
  Delkursen syftar bland annat till att ge studenterna en djupare förståelse för olika perspektiv och forskningsområden inom Kinastudier. Delkursen koncentrerar sig på realiteterna i det moderna Kina, Taiwan och Hongkong såsom utformandet av politiken, politisk utveckling och idéerna om politisk konfucianism. Delkursen problematiserar det moderna samhället vad avser bl.a. kollektivt minne, identitet och den kinesiska visionen av världen. Översättning kommer också att utgöra ett återkommande inslag i delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen  ges i form av föreläsningar, seminarier och språkfärdighetsövningar individuellt och i grupp.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Modern kinesiska IV a examineras genom 5 läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning, eller motsvarande.

  Delkursen Modern kinesiska IV b examineras genom 5 läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning, eller motsvarande.

  Delkursen Praktisk språkfärdighet IV examineras genom 10 skriftliga inlämningsuppgifter samt 2 muntliga redovisningar.

  Delkursen Kinakunskap IV examineras genom en hemskrivning under delkursens gång, en muntlig presentation under delkursens gång samt en avslutande översättningsuppgift.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Hel kurs: Hailin Wang
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  Rum 107, Kräftriket 4B
  08-16 36 20