Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kinesiska - kandidatkurs

Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett examensarbete.

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Välkomstbrev

Som antagen student kommer du att få ett välkomstbrev av institutionen till den mejladress du har angett i din ansökan. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen. Välkomstbrevet kommer att skickas ut till alla antagna, och till efterantagna allt eftersom.

Här finns massor av användbar information. Om du inte fått välkomstbrevet, kolla först i skräppostmappen, då det är risk att det hamnat där. Avsändaren är exp.asien@su.se. Om du är säker på att du inte fått det, kontakta då oss.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig i Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

Webbregistreringen är öppen mellan den 4 januari - 14 januari för alla kurser som börjar vid terminsstart (15 januari).

För kurser som startar andra halvan av terminen är webbregistreringen öppen från 4 jaunari.

I välkomstbrevet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges.

För alla andra kurser stänger registreringen dagen innan kursstart. För registrering efter denna period, kontakta studentexpeditionen.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

https://www.su.se/institutionen-for-asien-och-mellanosternstudier/utbildning

Studentexpeditionen vid institutionen

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Kinesisk textläsning, 7.5 hp
  Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.

  2. Seminarieserie, 7.5 hp
  Modulen stöder studenten under författandet av examensarbetet genom att bland annat diskutera problem avseende att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens språk och kulturer och att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder och forskningsetiska normer. Under modulens gång diskuteras och analyseras de föreskrivna utkast till examensarbete som studenterna har lämnat in. Diskussion om utkasten sker dels enskilt mellan student och lärare, dels i grupp. Den gemensamma diskussionen av utkasten och återkopplingen på desamma är en viktig del av lärandeprocessen.

  3. Examensarbete, 15 hp
  Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete (examensarbete) inom en given tidsram. Författaren av examensarbetet förväntas också beakta handledarens synpunkter samt den återkoppling som framkommer i diskussion med andra studenter under seminarieserien. Studenten förväntas analysera och citera från cirka 30 A4-sidor källtext skriven på kinesiska i sitt examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
  Närvaro vid all undervisning är obligatorisk. Muntliga presentationer är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modulen Kinesisk textläsning examineras genom 3-5 inlämningsuppgifter som lämnas in under modulens gång.

  Modulen Seminarieserie examineras genom inlämning av minst tre uppsatsutkast under kursens gång samt deltagande i den gemensamma diskussionen av uppsatsutkasten under kursens gång.

  Modulen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete enligt den specifikation som anges i kursplanen och dess förväntade studieresultat samt ventilering av det skriftliga examensarbetet och opponering på en annan students examensarbete.

  Examinator

  Irmy Schweiger

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  08-16 36 20