Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i organisk kemi II

Laborativ forskningspraktik i organisk kemi.

VIKTIG INFORMATION: För att bli antagen till kursen måste du ha ordnat en handledare kopplad till institutionen. Kontakta studierektor för institutionen för mer instruktioner. Om du inte har en handledare, kommer din ansökan att avslås.

Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utför de sysslor som normalt ingår i arbetet. Arbetet utförs inom ämnet organisk kemi.

 • Kursupplägg

  Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utför de sysslor som normalt ingår i arbetet. Arbetet utförs inom ämnet organisk kemi.

  Undervisning

  Undervisningen består av en introduktion, praktik med arbetsuppgifter inom organisk kemi på forskningsbedrivande arbetsplats. Praktiken sker under handledning. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  • Skriftligen i loggboksform
  • Muntlig presentation

  Examination sker på engelska.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten inom det aktuella områden kunna

  • beskriva de metoder som använts i praktikarbetet och förklara metodval
  • utifrån loggboken diskutera de problem man mött i praktikarbetet och hur man löst dem
  • reflektera över sitt egna lärande under praktikarbetet samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter,

  För godkänt slutbetyg krävs deltagande i introduktion och den dagliga verksamheten. Deltagandet i den dagliga verksamheten ska motsvara normal arbetstid.

  Examinator

  Joseph Samec

  E-mail:       studierektor@organ.su.se

 • Kontakt

  Joseph Samec

  E-mail:       studierektor@organ.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition:

  Rum:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:     chemistry@su.se