Grekiska I, 2, 15 hp

Om kursen

Genom läsning av attiska prosatexter, av t.ex. Platon (Sokrates försvarstal, Kriton) och Xenofon (Anabasis), befästs och fördjupas dina kunskaper i formlära och syntax. Ditt ordförråd ökas och din färdighet i språklig, stilistisk och litterär interpretation uppövas. Kännedom om grekisk historia och kulturhistoria förmedlas . Ca 100 valfria sidor attisk prosa läses i översättning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen