Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska I, 2

 • 15 hp

Genom läsning av attiska prosatexter, av t.ex. Platon (Sokrates försvarstal, Kriton) och Xenofon (Anabasis), befästs och fördjupas dina kunskaper i formlära och syntax. Ditt ordförråd ökas och din färdighet i språklig, stilistisk och litterär interpretation uppövas. Kännedom om grekisk historia och kulturhistoria förmedlas . Ca 100 valfria sidor attisk prosa läses i översättning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1. Prosa och poesi, 5hp

  • Blomqvist, J. och Jastrup, P. O. 1998 el. senare. Grekisk/graesk grammatik. Köpenhamn: Akademisk Forlag.
  • Reading Greek: Text and Vocabulary. Second edition. 2007. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521698511.
  • Xenofons Anabasis i urval av A. Svensson (säljs vid institutionen; de valda avsnitten delas ut i stencill för dem som inte vill köpa häftet)

  Delkurs 2. Platon, 10hp

  • Blomqvist, J. och P.O. Jastrup, Grekisk/graesk grammatik, 2a uppl. (Köpenhamn: 1998 el. senare).
  • Miller, Paul Allen och Charles Platter, Plato’s Apology of Socrates. A Commentary (Norman: University of Oklahoma Press, 2010).

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt