Go to this page on our english site

Latin I, 2

 • 15 hp

Dina kunskaper i formlära och syntax ökar genom läsning av texter på prosa och poesi från latinets guld- och silverålder: Caesar, Catullus och Ovidius. Detta studium bidrar också till en breddning av de litterära referensramarna, något som i sin tur gör läsning av äldre litteratur på moderna språk mer givande. Ordförrådet ökar och färdigheten i språklig och stilistisk interpretation uppövas.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Formlära och syntax, 5 hp

  • Sjöstrand, Nils. 2014. Ny latinsk grammatik. Uppsala: Uppsala universitet (säljs på institutionen).
  • Düring, I. 1950. Latinets 1500 vanligaste ord och deras avkomlingar i svenskan, engelskan och franskan. Lund: Gleerup (finns i pdf på lärplattformen Athena).
  • Övningar som delas ut i samband med unvdervisningen.

  Delkurs 2: Antik prosa och poesi, 10 hp

  • Caesar, Gajus Julius (2011). A Caesar reader: selections from Bellum Gallicum and Bellum civile, and from Caesar's letters, speeches, and poetry. Red. W. Jeffrey Tatum. Mundelein, Ill.: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. 2011. ISBN: 9780865166967
  • Sjöstrand, Nils. 2014. Ny latinsk grammatik. Uppsala: Uppsala universitet (säljs på institutionen).
  • Sjövall, H. – Wistrand, E., Latinsk poesi i urval, i–ii (Lund 1959) (säljs på institutionen).
  • Wistrand, E., Politik och litteratur i antikens Rom. Stockholm, 1978 (kap. 2, ”Caesar och det samtida romerska samhället”, s.20–42) (kan lånas på institutionen).
  • Wistrand, E., Politik och litteratur i antikens Rom. Stockholm, 1978 (kap. 4, ”Catullus”, s. 71- 98) (kan lånas på institutionen).

  Referenslitteratur:

  • Janson, T., Romarinnor och romare: livet i antiken. Stockholm, 2006 el. senare.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen