Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin - Antika texter

 • 7,5 hp

I denna självstudiekurs breddar och fördjupar du dina kunskaper i antik romersk litteratur. Både prosa och poesi ska vara representerade, men i övrigt väljer du själv vilka texter du vill studera, i samråd med examinator. Kursen bygger vidare på Latin – Antika och efterantika texter, 7,5hp, som tog ett grepp om den latinska litteraturen som helhet.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  • Kurslitteraturen (ca 100 sidor antik latinsk prosa och 1500 vers poesi) väljs i samråd med undervisande lärare
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt