Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Latin - Efterantika texter

I denna självstudiekurs breddar och fördjupar du dina kunskaper i efterantik latinsk litteratur. Både prosa och poesi ska vara representerade, men i övrigt väljer du själv vilka texter du vill studera, i samråd med examinator. Kursen bygger vidare på Latin – Antika och efterantika texter, 7,5hp, som tog ett grepp om den latinska litteraturen som helhet.