Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin - Efterantika texter

 • 7,5 hp

I denna självstudiekurs breddar och fördjupar du dina kunskaper i efterantik latinsk litteratur. Både prosa och poesi ska vara representerade, men i övrigt väljer du själv vilka texter du vill studera, i samråd med examinator. Kursen bygger vidare på Latin – Antika och efterantika texter, 7,5hp, som tog ett grepp om den latinska litteraturen som helhet.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Primärtexter:

  • Faltonia Betitia Proba, Cento Vergilianus vss. 1–332 (ca. 350–360)
  • Moduin of Autun, Eclogae I (ca. 804–810)
  • Reginald of Canterbury, Vita Sancti Malchi V, vss. 475–565 (before 1109)
  • Simon Aurea Capra, Ylias, “version courte” (ca. 1150)
  • Juan Latino, Austrias, carmen II vss. 980–1255 (1573)
  • John Milton, Epitaphium Damonis (1639)
  • Walafrid Strabo, Carmen 76 (ca. 840)
  • Baudri of Bourgueil, Carmen 7 and Carmen 142 (ca. 1079 to 1106)
  • Andreas Capellanus, De amore I cap. 1–cap. 7.20 (1180s)
  • De tribus puellis (12th c.)
  • Pierre Bersuire, Ovidius moralizatus (1340)
  • Girolamo Fracastoro, Syphilis (1530), III vss. 288-379
  • Janus Secundus, Epistola ludicra (1541)

  Sekundärtexter i urval efter anvisningar:

  • Farrell, J. och M. C. J. Putnam (red.), A Companion to Vergil’s Aeneid and its Tradition(Chichester: Blackwell Publishing, 2010) (tillgänglig som e-bok på SUB).
  • Kallendorf, C., The Protean Virgil: Material Form and the Reception of the Classics (Oxford: Oxford University Press, 2015).
  • Wilkinson, L.P., The Georgics of Virgil: A Critical Survey (Cambridge: Cambridge University Press, 1969).
  • Ziolkowski, J. och M. C. J. Putnam, The Virgilian Tradition: The First Fifteen Hundred Years (New Haven: Yale University Press, 2008).
  • Clark, J. G., F. T. Coulson och K. L. McKinley (red.), Ovid in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 2011) (tillgänglig som e-bok på SUB).
  • Martindale, C., Ovid Renewed: Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
  • Miller, J. F. och C.E. Newlands (red.), Handbook to the Reception of Ovid (Hoboken: John Wiley & Son, 2014).
  • Hexter, R. och D. Townsend (red.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature (Oxford: Oxford University Press, 2012) (tillgänglig som e-bok på SUB).
  • Knight, S. och S. Tilg (red.), The Oxford Handbook of Neo-Latin (Oxford: Oxford University Press, 2015) (tillgänglig som e-bok på SUB).
  • Settis, S., The Future of the Classical, övers. A. Cameron (Cambridge and Malden, MA: Polity Press, 2006).

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Kontakt