Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samlingar: rekonstruktion och tolkning

  • 7,5 hp

Kursen behandlar samlingar och samlingsbegreppet i relation till äldre konstvetenskapliga föremål. Vidare fördjupar kursen begreppet historisk proveniens och diskuterar vetenskapliga metoder för rekonstruktion och förståelse av densamma. Kursen ger fördjupad kunskap rörande konstmarknad i äldre tid och i samtiden med särskilt fokus på konstföremålets flöde från upphovskontext via marknad till institution. Kursen behandlar vidare den historiska dokumentationens roll vid förståelse av äldre samlingar och de olika arkivtypologier som används vid rekonstruktion av historiska samlingar. Kursen ger vidare fördjupad kunskap gällande konstvetenskapliga och tvärvetenskapliga metoder för att rekonstruera och förstå historiska samlingar som helheter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.