Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Talets akustik och perception

Det här är en kurs i lingvistik som behandlar fonetiska aspekter på talad kommunikation.

Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och talets akustiska egenskaper. Kursen går igenom hur tal kan registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas de typiska stadierna i barns språkutveckling. Som student på kursen får du grundläggande kunskaper i analys av tal, akustisk modellering och talperception.

Talets akustik och perception, 7,5 hp ingår i kurspaketet Lingvistik II men kan också läsas som fristående kurs.

Talets akustik
Foto: Mattias Heldner
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen.

  Examinator

  Pétur Helgason (examinator och kursansvarig VT23)
  petur.helgason@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Kontaktuppgifter till studievägledare och programsamordnare hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontakter för studentärenden

  Studentexpedition