Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Curatorutbildning

Utställning på Riksidrottsmuseet
Foto: Holger Ellgaard, Creative Commons

En kurs för dig som är intresserad av utställningsproduktion. Du får lära dig om utställningen som mediekanal både ur ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. I kursen ingår fem veckor handledd praktik.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1. Utställningskonstens förutsättningar och framväxt 7,5 hp

  Delkursen ger kunskap och förmåga att förstå och genomföra teoretiskt grundade analyser av hur utställningskonsten som fenomen har vuxit fram, liksom vilka förutsättningar utställningskonsten har förhållit sig till över tid. Studenterna får möjlighet att diskutera och resonera kring museala konventioner, utställningsformer och curatorrollen, både utifrån hur dessa framställs i teorin och hur de är utformade i praktiken.

  Delkurs 2. Teorier om utställningar och utställningsproduktion 7,5 hp

  Delkursen ger kunskap om utställningsmedier och utställningsproduktion i dagens samhälle. Den ger studenterna en inblick i hur utställningsproduktion sker i praktiken, genom studiebesök på ett antal institutioner som arbetar med olika uppdrag och publikgrupper. De får också möjlighet att diskutera och resonera kring teorier om utställningar och utställningspraktiker direkt med yrkesverksamma inom utställningsproduktion.

  Delkurs 3. Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningsprocessen 7,5 hp

  Delkursen ger kunskap om utställningspraktikens administrativa förutsättningar med fokus på etiska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Studenterna får möjlighet att identifiera, hantera, utveckla oh söka självständiga lösningar för att gestalta en utställning. De får också möjlighet att resonera kring och arbeta fram ett grundläggande arbetsunderlag för ett eget utställningsprojekt.

  Delkurs 4. Handledd praktik 7,5 hp

  Delkursen ger erfarenhet av arbete vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution, eller inom kultursektorn i vid mening. I kursen får studenterna tillfälle att praktiskt tillämpa inhämtade kunskaper från Curatorutbildningen, träna på arbetsmetodik, samt få erfarenhet av kultursektorn som arbetsmarknad.

  Undervisning

  Undervisningen på delkurs 1, 2 och 3 sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Undervisningen på delkurs 4 sker i form av individuell handledning.

  Examinator

  Se institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

  Ansökan

  I samband med ansökan via antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

  Ytterligare upplysningar om ansökan lämnas av studievägledningen: studievagledare@historia.su.se

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar