Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förlagskunskap

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig via student.ladok.se genom att logga in med eduID eller din inloggning från antagning.se. Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte.

Webbregistreringstider
Alla kurser: 2024-08-05 – 2024-08-09

Lärplattform

Alla kurser använder lärplattformen Athena, athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: Zoom SU 

Reservantagning

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 34 och vecka 35 (2024-08-19 – 2024-08-30). Om du inte hört något från oss senast den 30 augusti så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Övrig information

Information om antagning, ansökan om omregistrering och tillfällig dispens hittar du på Historiska insitutionens hemsida.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

bokryggar
Foto: Anna Götlind.

En utbildning som förbereder dig för arbete inom förlagsvärlden och som ger grundläggande kunskaper om svensk förlagsverksamhet. Kursen innehåller tio veckors handledd praktik.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Förlagens roll i kultur och samhälle
  Delkursen ger en introduktion till förlagsområdets historia och samtid samt en kvalificerad orientering i relevant teori och metod inom det förlagsvetenskapliga området.

  Delkurs 2. Förlagsprocessen i teori och praktik
  Delkursen ger kunskap om förlagsprocessen i sin helhet samt om praktiska arbetsuppgifter och yrkesroller inom fältet. Kursen tar upp relevanta aspekter på redaktionella och kommunikativa delprocesser. Delkursen ger en introduktion till projektledning som arbetssätt.

  Delkurs 3. Förlagsbransch under utveckling
  Delkursen erbjuder teoretiska och praktiska verktyg för att skapa förståelse för branschutvecklingen och dess dynamik inom förlagsvärlden. Delkursen utgår från ett förläggarperspektiv och ger kompetens inom systematisk omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Vidare ger den introduktion till förlagsvärldens arbetsfält och processer mot bakgrund av samtida sociala förhållanden, kulturpolitiska ambitioner, juridiska hänsyn och ekonomiska villkor. Konsekvenserna av förlagsbranschens marknadisering, digitalisering och medialisering granskas och diskuteras inom delkursen.

  Delkurs 4. Redaktionellt arbete
  Delkursen ger fördjupad kunskap i redaktionella processer och praxis på förlag. Redaktörens uppdrag och roll sätts även in i ett estetiskt och samhälleligt sammanhang. 

  Delkurs 5. Litteratur, kommunikation och kritik
  I delkursen kartläggs och analyseras litteraturens fält respektive genrer inom olika förlagssektorer. Delkursen tar även upp förlagens kommunikativa arbete kring litteraturen. Särskild uppmärksamhet ägnas i delkursen åt kritikens förändrade villkor och uttryck samt konsekvenserna därav. 

  Delkurs 6. Projektarbete
  Delkursen ger fördjupad kunskap inom ett självständigt valt ämnesområde inom ramen för ett teoretiskt och/eller praktiskt projekt. Projektet utgör en närmare tillämpning och utveckling av kompetensen inom projektledning och förlagsarbete. I delkursen ingår författande av en skriftlig rapport, som syftar till att träna förmågan att producera läsbar och väl disponerad text i publicerbar form. 

  Delkurs 7. Handledd praktik
  Delkursen består av en praktikperiod som ska omfatta 10 veckors självständig och handledd praktik. Praktiken innebär ett aktivt deltagande i förlagsbranschens arbetsfält, processer och projekt.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig är Jerry Määttä, jerry.maatta@littvet.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

  Ansökan

  I samband med ansökan via antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

  Ytterligare upplysningar om ansökan lämnas av studievägledningen: studievagledare@historia.su.se

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Kursansvarig lärare: Jerry Määttä, jerry.maatta@historia.su.se
  Studierektor: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se