Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp

Utifrån några centrala 1900-talsteoretiker fokuserar kursen på olika sätt att förstå relationen mellan litteratur och samhälle.

Som dess centrum fungerar frågan om kritisk teori: vad är kritik? Är kritik möjlig? Vilka konsekvenser skulle en ”kritisk teori” få för litteraturvetenskapen? Kring detta centrum formar kursen frågeställningar om kulturindustri och populärkultur, om materialitet, om medier, om modernism.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till antalet studenter.

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

  Examinator

  Vårterminen 2024
  Frida Beckman, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (211 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Litteraturvetenskap