Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningstrender i toxikologi

Kursen bygger på principer som du lärt sig under kursen Toxikologi för miljövetare (MI7015). Vi kommer att belysa aktuella forskningstrender genom diskussion av fallstudier, nya molekylära verktyg och utmaningar i modern tillämpad toxikologi. Vi kommer att studera toxikologiska tillämpningar på både människa och miljö.

Research Trends in Toxicology

Ämnen som omfattas är:

 • hur tillämpas principerna för toxikologi på avancerade forskningsfrågor inom human- och miljökoxikologi
 • hur nya verktyg tillgängliga för toxikologisk forskning kan leda till upptäckt av nya effekter och verkningsmekanismer
 • toxicitetstestning i det 21: a århundradet, toxicogenomics, ekotoxikologi, genetisk toxikologi, hormonförstöring, reproduktion eller utvecklingstoxikologi, hantering av kemiska blandningar och aktuella problem som tillkommande föroreningar och mikroplastik

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller föreläsningar, quiz och fallstudier, workshops, presentationer och diskussioner.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom löpande examination, seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete i form av en forskningsansökan.

   

  Rättigheter och skyldigheter
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
   

  Examinator

  Oskar Karlsson, Oskar.Karlsson@aces.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Oskar Karlsson, Oskar.Karlsson@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter