Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningstrender i toxikologi

Kursen bygger på principer som du lärt sig under kursen Toxikologi för miljövetare (MI7015). Vi kommer att belysa aktuella forskningstrender genom diskussion av fallstudier, nya molekylära verktyg och utmaningar i modern tillämpad toxikologi. Vi kommer att studera toxikologiska tillämpningar på både människa och miljö.

Kursperiod VT22: torsdag 17/2 - måndag 21/3 2022

Research Trends in Toxicology

Ämnen som omfattas är:

 • hur tillämpas principerna för toxikologi på avancerade forskningsfrågor inom human- och miljökoxikologi
 • hur nya verktyg tillgängliga för toxikologisk forskning kan leda till upptäckt av nya effekter och verkningsmekanismer
 • toxicitetstestning i det 21: a århundradet, toxicogenomics, ekotoxikologi, genetisk toxikologi, hormonförstöring, reproduktion eller utvecklingstoxikologi, hantering av kemiska blandningar och aktuella problem som tillkommande föroreningar och mikroplastik

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, workshops, presentationer och diskussioner.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom löpande examination, seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete i form av en forskningsansökan.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: torsdag 17/2 - måndag 21/3 2022

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Oskar Karlsson, Oskar.Karlsson@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter