Forskningstrender i toxikologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på principer som du lärt sig under kursen Toxikologi för miljövetare (MI7015). Vi kommer att belysa aktuella forskningstrender genom diskussion av fallstudier, nya molekylära verktyg och utmaningar i modern tillämpad toxikologi.

Vi kommer att studera toxikologiska tillämpningar på både människa och miljö.

Ämnen som omfattas är:

* hur tillämpas principerna för toxikologi på avancerade forskningsfrågor inom human- och miljökoxikologi

* hur nya verktyg tillgängliga för toxikologisk forskning kan leda till upptäckt av nya effekter och verkningsmekanismer

* toxicitetstestning i det 21: a århundradet, toxicogenomics, ekotoxikologi, genetisk toxikologi, hormonförstöring, reproduktion eller utvecklingstoxikologi, hantering av kemiska blandningar och aktuella problem som tillkommande föroreningar och mikroplastik

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, workshops, presentationer och diskussioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen