Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskbedömning och kemikalielagstiftning

Vill du veta mer om hur kemiska risker bedöms och regleras, i Sverige, inom EU och internationellt? Kursen introducerar allmänna principer för riskbedömning av kemikalier. Begrepp som kommer att behandlas är: riskbedömning, exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Kursperiod VT period 2 del C: för rätt datum se https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/terminstider-och-periodindelning  
(studieperiod i högerspalten här i kurskatalogen visar fel datum)

Ett övergripande tema kommer att vara användningen av vetenskapliga data i beslutsfattandet och hur data utvärderas och vägs i denna process. Kursen ger dessutom en översikt över de stora europeiska och internationella reglerna och avtalen för kemikalier. Kursen innehåller ett projektarbete som ger dig praktisk erfarenhet och förståelse av riskbedömningsprocessen. För att kunna kritiskt granska en riskbedömning och att identifiera en bedömnings begränsningar är osäkerhet och möjliga felkällor ett viktigt lärandemål för denna kurs.

MI8022 bild
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarier. Deltagande i projektarbete och seminarier är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • visa förståelse för metoder, begrepp och principer för faro- och riskbedömningar av kemikalier
  • analysera hur vetenskapliga data bedöms, värderas och används för faro- och riskbedömning avkemikalier
  • visa förståelse för kemikalielagstiftningen i Europa samt ha en inblick i internationella avtal och fördrag
  • kritiskt granska en riskbedömning

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT period 2 del C: för rätt datum se https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/terminstider-och-periodindelning  
  (studieperiod i högerspalten här i kurskatalogen visar fel datum)

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Marlene Ågerstrand, marlene.agerstrand@aces.su.se, +46 8 16 4021

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter