Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik och som har skrivit din kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. Du behöver inte ha en kandidatexamen. 90 hp inklusive examensarbete om 15 hp räcker.

Kursen erbjuder studenter med examensarbete inom huvudområdet en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där studenten ska delta i arbetet med medierad kommunikation på en arbetsplats. Under kursen formulerar studenten i samråd med kursansvarig ett medie- eller kommunikationsvetenskapligt problem som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen - detta redovisas i slutet av kursen i en praktikrapport.
Antal studenter på kursen:

30 platser finns på kursen.

Var har studenter gjort praktik?

Några arbetsplatser där studenter inom kursen gör praktik våren 2020: Brå Kommunikationsavdelning, Kulturdepartementets kommunikationsenhet, Kantar Sifo, Norrtälje Kommun, Ehrenberg Sörensen kommunikation, SOS Barnbyar Sverige och Stockholms Kvinnohistoriska.

Hur du ansöker: Blankett med deadline och ansvar att hitta praktikplats

Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in en blankett och få praktikplatsen godkänd.

VIKTIGT

Du ansöker till kursen via antagning.se se men du måste hitta egen praktikplats och komplettera med blanketten praktiköverenskommelse som också ska godkännas - annars får du inte bli registrerad på kursen

Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten Praktiköverenskommelse fr. HT21 (30 Kb)   till studentexpeditionen på JMK, och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.


    Deadline för HT2021 praktiköverenskommelse:
Blanketten ska vara vara underskriven och mejlad till birgitta.fiedler@ims.su.se med c.c. till studierektor.mkv@jmk.su.se och exp@jmk.su.se senast 19:e augusti 2021

 

 • Kursupplägg

  Kursen är 20 veckor heltid ; praktikperioden är 18 veckor heltid. Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen. Då ges tid för att skriva praktikrapport samt ett seminarietillfälle där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras. Seminariet med praktikrapporten är en examination och betygssätts.

  Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av ett seminarietillfälle på institutionen i slutet av praktikperioden/kursen.

  Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Hur du ansöker: Blankett med deadline och ansvar att hitta praktikplats

  VIKTIGT

  Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten " Praktiköverenskommelse fr. HT21 (30 Kb) " till studentexpeditionen på JMK, och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

      Deadline för VT2021 praktiköverenskommelse:
  Blanketten ska vara vara underskriven och mejlad till birgitta.fiedler@ims.su.se med c.c. till studierektor.mkv@jmk.su.se och exp@jmk.su.se  senast 11 januari 2021

       HT2021

  Deadline för HT2021 praktiköverenskommelse:
      Blanketten ska vara vara underskriven och mejlad till birgitta.fiedler@ims.su.se med c.c. till studierektor.mkv@jmk.su.se och exp@jmk.su.se senast 19:e augusti 2021.

  Praktiköverenskommelse fr. HT21 (30 Kb)


  Praktikplatsen

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbete med medierad kommunikation. Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om medier, kvalificerad omvärldsbevakning och medieanvändning står i fokus. Personer som studerat medie- och kommunikationsvetenskap kan man idag finna bland annat inom universitets- och högskolesektorn, medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, PR-företag, samt på informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag.
  Praktiken är en undervisningsplats.

  Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

  Examination

  Kursen examineras genom en praktikrapport som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium i slutet avpraktikperioden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kursrapporter

  Här kan du läsa vår undersökning om hur studenter upplevt sin praktikkurs

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Undrar du hur andra studenter har haft det under praktikkursen?

  Läs våra studentintervjuer här

   

  Här kan du läsa vår undersökning om hur studenter upplevt sin praktikkurs

  Undersökning Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

 • Kontakt