Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livförsäkringsmatematik I

Detta är en av två kurser i livförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom livförsäkringsmatematik samt sjukförsäkring. En orientering ges om frågeställningar av matematisk, statistisk och ekonomisk natur inom livförsäkring. Kursens innehåll bygger på den sannolikhetsteoretiska grunden för livförsäkring. En introduktion till beräkning av premier och försäkringstekniska avsättningar inom livförsäkring ges.

Vartannat år

Kursen ges normalt varannan höst. Den andra kursen i livförsäkringsmatematik, Livförsäkringsmatematik II, ges mellanliggande höstar och de två kurserna i livförsäkringsmatematik kan läsas i valfri ordning.

Innehåll

Kursen behandlar den sannolikhetsteoretiska grunden för liv- och sjukförsäkring, statistisk analys av livslängd och dödlighet, beräkning av premier och reserver, grunder och belastningar, ändring och återbäring samt grundläggande kunskaper om produkter inom liv- och sjukförsäkring. Kursen ger även en introduktion till modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.