Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livförsäkringsmatematik I

  • 7,5 hp

Kursens ger grundläggande kunskaper inom livförsäkringsmatematik samt sjukförsäkring. En orientering ges om frågeställningar av matematisk, statistisk och ekonomisk natur inom livförsäkring. Kursens innehåll bygger på den sannolikhetsteoretiska grunden för livförsäkring. En introduktion till beräkning av premier och försäkringstekniska avsättningar inom livförsäkring ges.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.