Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

1900-talets konstmusik

Kursen ger en bred kunskap om konstmusiken efter 1900.

Etiketter som senromantik, impressionism, expressionism, neoklassicism, postmodernism och minimalism ges konkretion i termer av musiker/tonsättare, genrer, stilar, estetiska bakgrunder och historiska kontexter. Notläsningsförmåga rekommenderas.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier och föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2023
  Jacob Derkert, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studierektor Musikvetenskap