Musik, marknad och rättigheter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuella vetenskapliga synsätt och diskussioner om musik och rättighetsfrågor. Den ger en introduktion till det moderna musiklivet som hänger samman med uppkomsten av marknadsekonomi och det sätt på vilket moderna medieteknologier verkar i denna i form av upphovsrätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen