Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Opera

En kurs om opera som en intermedial, narrativ och performativ konstart med fokus på musiken.

Kursen ger kunskap om opera som en intermedial, narrativ och performativ konstart med fokus på musiken. I kursens första del undersöks dessa aspekter mot bakgrund av olika historiska och sociala kontexter. I kursens andra del relateras musikens roller i opera till verbala och visuella medier genom fördjupad analys av en utvald opera.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser:

  Delkurser

  Opera 1, 7,5 hp

  Här får du grundläggande kunskap om musikens roller, som narrativitet och performativitet, i opera som en intermedial konstart utifrån ett socialt och historiskt perspektiv.

  Opera 2, 7,5 hp

  Den andra delkursen syftar till att ge fördjupad kunskap om musikens narrativa och performativa roller i relation till verbala och visuella medier utifrån fördjupad analys av ett utvalt verk.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2023
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition