Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Opera

  • 15 hp

Kursen ger kunskap om opera som en intermedial, narrativ och performativ konstart med fokus på musiken. I kursens första del undersöks dessa aspekter mot bakgrund av olika historiska och sociala kontexter. I kursens andra del relateras musikens roller i opera till verbala och visuella medier genom fördjupad analys av en utvald opera.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.