Musikvetenskap - Opera, 15 hp

Om utbildningen

Kursen ger kunskap om opera som en intermedial, narrativ och performativ konstart med fokus på musiken. I kursens första del undersöks dessa aspekter mot bakgrund av olika historiska och sociala kontexter. I kursens andra del relateras musikens roller i opera till verbala och visuella medier genom fördjupad analys av en utvald opera.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen