Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Delaktighet, identitet och makt

Kursen introducerar delaktighet, identitet och makt som teoretiska begrepp för att belysa konstruktion av normalitet och avvikelse som pedagogiskt fenomen, främst i samband med kategoriseringar av kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Dessa centrala begrepp diskuteras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och med utgångspunkt i empiriska studier som bl.a. åskådliggör hur inklusions- och exklusionsprocesser upplevs och skapar villkor för individer och grupper i samhällen.