Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalitativ intervjumetodik

Kursen behandlar teoretiska och tillämpade aspekter på kvalitativa intervjuer, särskilt forskningsintervjuer.

I kursen ingår strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska överväganden, konstruktion av intervjuguide, genomförande och transkribering av intervjuer, samt analys av inspelade intervjuer. Under kursens gång kommer intervjuarbetet även att belysas utifrån psykologiska aspekter på intervjusituationen inklusive relevanta interpersonella processer relaterade till den mindre gruppens dynamik och kommunikation.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  VT och HT 2024: Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2024 (330 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och intervjuövningar under handledning.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a. närvaro vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops, och

  b. teoretiskt och etiskt adekvat genomförande av kursens alla intervjuer och schemalagd handledning.

  För att få delta i intervjuövningarna krävs att kurskrav (a) är uppfyllt med minst närvaro på tillfällen som rör etiska aspekter samt val av ämne och (b) att alla tidigare intervjuövningar är fullgjorda enligt schemat. Fullgörandet av minst två intervjuövningar under handledning utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för, analysera, diskutera och tillämpa under kursen presenterade teoretiska aspekter på kvalitativ intervjumetodik
  • tillämpa teoretiska aspekter på kvalitativ intervjumetodik i samband med planläggning och genomförande samt genomgång och återkoppling/analys av egna inspelade eller transkriberade intervjuer
  • redogöra för och tillämpa regler och praxis kring etiska aspekter av kvalitativa forskningsintervjuer
  • planera och genomföra kvalitativa intervjuer samt transkribera intervjudata
  • använda insikter från deltagarperspektivet, utifrån rollen som respondent i andra studenters intervjuer, i det egna intervjuarbetet.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

  För mer information hänvisas till kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Jakob Håkansson, jakob.hakansson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO