Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi

Kursen är uppdelad i två block.

Block ett:

 • Vetenskapsteori och psykoterapiforskning.
 • Forskningsdesigner.
 • Mätmetoder vid psykoterapiforskning.
 • Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.

Block två:

 • Fortsättning vetenskapsteori och psykoterapiforskning.
 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.
 • Förberedelser inför examensarbete i psykoterapi.

Observera att kursplanen har ersatts av PSTP26. Den användes sista gången på termin 4, VT 2020.

 • Kursupplägg

  Kursen ges i början av termin två respektive fyra av utbildningen.

  Termin 4

  Kursanvisningar: Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi II, 5 hp.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och gruppövningar med möjlighet till ytterligare fördjupning av analysmetod under block ett.

  Block två lägger tonvikt vid kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

  Förväntade studieresultat

  Block ett:

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Visa fördjupad kunskap om områdets vetenskapliga grund.
  • Applicera designer och metoder i psykoterapiforskning.
  • Applicera kvantitativa och/eller kvalitativa metoder för psykoterapiforskning.

  Block två:

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Redogöra för och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapiforskning.
  • Kritiskt granska forskningsartiklar.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga hemtentamina.

  För båda blocken gäller obligatorisk närvaro som kurskrav om inte annat anges i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se, och Nora Choque-Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studievägledare för Psykologprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer