Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi under handledning

Kursen ges för utbildningens samtliga inriktningar och behandlar den praktiska tillämpningen av psykoterapi.

Studenterna skall bedriva psykoterapi med patienter med olika diagnoser eller varierande psykologisk problematik. Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i självständigt och flexibelt utövande av psykoterapi.

Handledningen sker i grupp om maximalt fyra studerande med en legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykoterapihandledning. För specialistinriktning för psykologer skall handledaren dessutom vara psykolog.

Antal handledningstimmar à 45 minuter är 200. Handledningen är uppdelad i två olika block med olika handledare.