Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi under handledning

Kursen ges för utbildningens samtliga inriktningar och behandlar den praktiska tillämpningen av psykoterapi.

Studenterna skall bedriva psykoterapi med patienter med olika diagnoser eller varierande psykologisk problematik. Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i självständigt och flexibelt utövande av psykoterapi.

Handledningen sker i grupp om maximalt fyra studerande med en legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykoterapihandledning. För specialistinriktning för psykologer skall handledaren dessutom vara psykolog.

Antal handledningstimmar à 45 minuter är 200. Handledningen är uppdelad i två olika block med olika handledare.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen omfattar totalt 22,5 hp och ges över terminerna 1 till och med 6.

  Observera att olika terminsgrupper läser olika kursplaner: HT 2020 är det endast termin 1 som läser den senaste versionen av PSTP36, termin 3 läser föregående version av PSTP36 och termin 5 läser en uppdaterad version av den tidigare kursplanen PSTP35, där delkurserna bestod av 5 hp per termin.

  Av praktiska skäl hittar samtliga sina kursanvisningar, kontaktuppgifter mm på den här sidan, men titta gärna på respektive kursplan för juridiska detaljer.

  Läs mer under rubriken Delkurser!

  Delkurser

  Termin 1

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T1, 1,5 hp, HT 2020.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T1, 1,5 hp, HT 2020.

  Termin 2

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T2, 4,5 hp, VT 2021.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T2, 4,5 hp, VT 2020.

  Termin 3

  (Äldre version av kursplanen PSTP36.)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T3, 4,5 hp, HT 2020.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T3, 4,5 hp, HT 2020.

  Termin 4

  (Äldre version av kursplanen PSTP36.)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T4, 5 hp, VT 2021.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T4, 5 hp, VT 2020.

  Termin 5

  (Kursplan PSTP35 - Uppdaterad inför HT 2020!)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T5, 5 hp, HT 2020.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T5, 5 hp, HT 2020.

  Termin 6

  (Kursplan PSTP35)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T6, 5 hp, VT 2021.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T6, 5 hp, VT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen börjar i slutet av termin 1 och pågår till och med termin 6. Termin 1 består av introducerande seminarium och introducerande psykoterapihandledning.

  De följande terminerna består av psykoterapi samt psykoterapihandledning.

  All undervisning är obligatorisk.

  Förväntade studieresultat

  De förväntade studieresultaten ska fördjupas och vidmakthållas genom hela kursen. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk tillämpning.
  • Visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapier.
  • Visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.
  • Visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga.
  • Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
  • Visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.
  • Visa fördjupad förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • Visa fördjupad psykoterapeutisk färdighet utifrån den egna metodens förutsättningar.

  Examination

  Studenten examineras i slutet av varje termin, med uppfyllande av kurskraven och handledarens evaluering av studentens studieresultat som grund för examinator.

  Den sista terminen examineras kursen även genom framläggande av skriftlig reflektionsuppgift för metodinriktning KBT och psykoterapisammanfattning av eget arbete för metodinriktning PDT i obligatoriska examinationsseminarier i mindre grupper.

  Läs mer i kursanvisningar för varje termin och inriktning!

  Examinator

  Kursanvarig lärare KBT

  Aina Lindgren, aina.lindgren@psychology.su.se

  Kursanvarig lärare PDT

  Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sök ut ditt schema på schema.su.se och filtrera efter behov på terminsgrupp, inriktning osv. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

  Eller prova nedanstående länkar.

  Termin 1

  KBT-schema, HT 2020

  PDT-schema, HT 2020

  Termin 2

  KBT-schema, VT 2021

  PDT-schema, VT 2021

  Termin 3

  KBT-schema, HT 2020 (Extra filtrering på PDT/KBT kan behövas.)

  PDT-schema, HT 2020 (Extra filtrering på PDT/KBT kan behövas.)

  Termin 4

  KBT-schema, VT 2021

  PDT-schema, VT 2021

  Termin 5

  KBT-schema, HT 2020 (Extra filtrering på PDT/KBT kan behövas.)

  PDT-schema, HT 2020 (Extra filtrering på PDT/KBT kan behövas.)

  Termin 6

  KBT-schema, VT 2021

  PDT-schema, VT 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet