Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier

Kursen "Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier" ger fördjupade kunskaper i religionsområdet fornnordisk religion.

Med fokus på temat fornnordiska riter och ritstudier behandlar kursen religiösa praktiker, kult och tro, religionens roll i samhället, samt dess förhållande till andra religioner i tid och rum. Kursen ger också fördjupade kunskaper om ämnesområdets forskningshistoria och teoretiska perspektiv, samt behandlar och problematiserar för området relevanta källmaterial, som t.ex. norrön litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn.