Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamologi II - Samtida Islam

Kursen ger en orientering i centrala frågor, problem och ämnen i nutida diskussioner om islam.

Foto: Farooq Hussain Shah / Pixabay
Foto: Farooq Hussain Shah / Pixabay

Tonvikten ligger på reforminriktade, progressiva omtolkningar av islam i ljuset av nya behov och sensibiliteter som blivit mer aktuella i vår egen samtid, det vill säga från 1900-talets början och fram till idag.

Till exempel uppmärksammas frågor som rör religionens plats i moderniteten, nytolkning av islams källor, muslimsk feminism och genusmedveten korantolkning, frågan om islams förenlighet med demokrati och andra samtidsrelevanta frågor. I många fall är företrädarna för reforminriktade omtolkningar verksamma i Europa och USA snarare än i muslimska majoritetsländer. Här uppmärksammas också frågan om samexistens och pluralism i samhällen där muslimer utgör en minoritet samt nya frågor om ekologi och medicinsk etik.

På kursen uppmärksammas dessutom den fromhetsorienterade eller ”mystika” tradition inom islam som kallas sufism, och förhållandet mellan denna och andra strömningar inom islam.