Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamologi III - Politisk Islam

Kursen ger en orientering i politiska tolkningar av islam som utvecklats i modern tid, från Muslimska brödraskapets tillkomst i Egypten i slutet av 1920-talet fram till och med 2000-talets islamistiska rörelser, däribland militanta grupper som al-Qa’ida och andra.

Särskilt behandlas tolkningar av islam som politiskt system och olika idéer om med vilka medel och metoder ett sådant system ska kunna förverkligas. I detta avseende finns såväl likheter som betydande olikheter mellan olika s.k. islamistiska rörelser. Medan en del förespråkar tålmodigt reformarbete och parlamentariska metoder, finns det andra som istället förordar revolutionärt våld och väpnad kamp. Inom ramen för denna problematik behandlas även frågan om det ibland spänningsfyllda förhållandet mellan de sunnitiska och shiitiska grenarna av islam.