Syd- och Östasiens religioner, 7,5 hp

Om kursen

I kursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien. Det omfattar hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto. Kursen ger en övergripande introduktion till dessa religioners historiska utveckling i relation till kultur och samhälle. Centrala tolkningar av dessa religioners utveckling och periodisering kommer att lyftas fram. Kursen behandlar också centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen