Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Syd- och Östasiens religioner

I kursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien. Det omfattar hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto.

Kursen ger en övergripande introduktion till dessa religioners historiska utveckling i relation till kultur och samhälle. Centrala tolkningar av dessa religioners utveckling och periodisering kommer att lyftas fram. Kursen behandlar också centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

Tillsammans med kurserna Introduktion till religionshistorien, Abrahamitiska religioner samt Europas förkristna religioner motsvarar kursen Syd- och Östasiens religioner Religionshistoria I (30 hp) och ger behörighet att gå vidare till Religionshistoria II.