Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner

Kursen behandlar de viktigaste magiska texter och traditioner som har utvecklats och spridits i Europa och medelhavsområdet från senantiken till i dag.

Magic in the European History of religions

Den europeiska magins texter och traditioner studeras i sina historiska, religiösa och sociala kontexter, med särskild fokus på: 1) de transkulturella möten och överföringar som magiska texter ofta vittnar om; 2) de kontinuiteter och brytningar i receptionen och användningen av magiska texter som kastar ljus på större trender i den europeiska religionshistorien. Magins olika syften, tekniker, materiella och upplevelsemässiga dimensioner behandlas, samt deras teologiska och filosofiska tolkningar.

Kursens emfas ligger på läsning och tolkning av primärkällor i översättning. Genom primär och sekundärkällor lär studenten känna senantikt material som de grekiska magiska papyrer (Papyri Graecae Magicae) och nyplatonsk teurgi; medeltidsmaterial som Picatrix och den salomonska ritualmagiska traditionen; renässansens naturmagi och ockulta filosofi; och moderna magiska traditioner från artonhundratalet till nutid.

Större teoretiska frågor om magibegreppets betydelse och plats i relation till religion, vetenskap, filosofi och kultur utforskas kontinuerligt genom kursens gång.