Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner

 • 7,5 hp

Kursen behandlar de viktigaste magiska texter och traditioner som har utvecklats och spridits i Europa och medelhavsområdet från senantiken till i dag.

Den europeiska magins texter och traditioner studeras i sina historiska, religiösa och sociala kontexter, med särskild fokus på: 1) de transkulturella möten och överföringar som magiska texter ofta vittnar om; 2) de kontinuiteter och brytningar i receptionen och användningen av magiska texter som kastar ljus på större trender i den europeiska religionshistorien. Magins olika syften, tekniker, materiella och upplevelsemässiga dimensioner behandlas, samt deras teologiska och filosofiska tolkningar.

Kursens emfas ligger på läsning och tolkning av primärkällor i översättning. Genom primär och sekundärkällor lär studenten känna senantikt material som de grekiska magiska papyrer (Papyri Graecae Magicae) och nyplatonsk teurgi; medeltidsmaterial som Picatrix och den salomonska ritualmagiska traditionen; renässansens naturmagi och ockulta filosofi; och moderna magiska traditioner från artonhundratalet till nutid.

Större teoretiska frågor om magibegreppets betydelse och plats i relation till religion, vetenskap, filosofi och kultur utforskas kontinuerligt genom kursens gång.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga hemtentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt