Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen ger en inblick i ämnets vetenskapshistoria samt kunskaper om grundläggande religionshistoriska teorier, metoder och begrepp.

Image by shekharchopra85 from Pixabay
Foto: shekharchopra85 / Pixabay

Kursen behandlar världens olika religioner i historia och nutid. I fokus står de religiösa föreställningarna, religionernas historia och deras förhållande till samhälle och kultur. Kursen ger också en orientering i etikens grunder och livsåskådningsfrågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien: teori och metod I, 7,5 hp

  Delkursen behandlar grundläggande religionshistoriska begrepp, frågeställningar, teorier och metoder samt ger en inblick i ämnets vetenskapshistoria. Delkursen presenterar också religionsantropologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska begrepp, forskningsområden och förklaringsmodeller. Genom seminarieövningar ger kursen en inblick i hur teori och metod omsätts i praktik.

  Delkurs 2: Abrahamitiska religioner, 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Mellanöstern, dvs. judendom, kristendom och islam. Delkursen behandlar dessa traditioners uppkomst, historiska utveckling, grundtankar, gudstjänstliv och förhållande till samhällslivet. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

  Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner, 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien. Det omfattar hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto i både historia och nutid. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Aspekter som fokuseras är dessa traditioners uppkomst och historiska utveckling, grundtankar och ritualer samt förhållande till samhällsliv. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa traditioner.

  Delkurs 4: Etik och livsåskådningar, 7,5 hp

  I denna delkurs ges en introduktion till etiken, med fokus på normativa teorier. I delkursen studeras och analyseras också begreppet ”livsåskådning” i såväl individuell som kollektiv mening. Vi exemplifierar med några inflytelserika livsåskådningar i samtiden. Slutligen ingår en introduktion till religionsfilosofin samt till filosofiska frågeställningar kring bland annat existens, verklighetsuppfattningar och kunskap.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar. Seminarier, seminarieuppgifter och studiebesök är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien examineras genom hemskrivning. Delkurs 2: Abrahamitiska religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 4: Etik och livsåskådningar examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt