Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i miljöer där varieteter av franska, italienska, portugisiska och spanska talas. Fokus kommer framför allt att vara på teoretiska och metodologiska ingångar till studier kring flerspråkiga kontexter i och utanför Europa. I kursen introduceras också frågeställningar kring komplexa och diversifierade flerspråkiga kontexter som kännetecknar den romanska världen utifrån ett socialt, historiskt och geografiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen