Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen

 • 7,5 hp

Kursen behandlar språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i miljöer där varieteter av franska, italienska, portugisiska och spanska talas. Fokus kommer framför allt att vara på teoretiska och metodologiska ingångar till studier kring flerspråkiga kontexter i och utanför Europa. I kursen introduceras också frågeställningar kring komplexa och diversifierade flerspråkiga kontexter som kännetecknar den romanska världen utifrån ett socialt, historiskt och geografiskt perspektiv.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Austin, P.K. & Sallabank, J. (eds.) (2011), The Cambridge handbook of endagnered languages (electronic resource). Cambride, Cambridge University press.
  • Bakker, Y.M. & Matras, Y. (eds.) (2013) , Contact languages: a comprehensive guide (electronic resource). Boston: De Gruyter Mouton.

  Valda delar av böckerna kommer att läsas utifrån lärarens anvisningar.
  Artiklar, valda beroende på inriktning, kommer att tillkomma.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt