Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen

Kursen behandlar språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i miljöer där varieteter av franska, italienska, portugisiska och spanska talas, i och utanför Europa. Utifrån teorier och metoder om flerspråkiga miljöer, studerar du frågeställningar som rör komplexa flerspråkiga kontexter, utifrån ett socialt, historiskt och geografiskt perspektiv.

Florida, Virginia Key, Biscayne Bay. No Trespassing Sign in 4 languages
Florida, Virginia Key, Biscayne Bay. No Trespassing Sign in 4 languages Foto: Jeff Greenberg / Omni-Photo Communications, Inc. / Universal Images Group. Rights Managed / For Educational Use Only.

Den här kursen är på avancerad nivå och en kandidatexamen i språk, lingvistik eller historiskt-filosofiska ämnen krävs för att få läsa kursen. Kursen ges alltid under vårterminen och är obligatorisk för studenter som följer masterprogrammet i språkvetenskap med fokus på ett av de romanska språken. 
Från och med våren 2022 blir denna kurs en del av CIVIS utbud (se www.civis.eu). Kursen ges i samarbete med kollegor från Universidad Autónoma de Madrid, Université libre de Bruxelles och University of Glasgow. Vi ser därför fram emot att kunna välkomna sökande från sammanlagt 10 europeiska universitet! Undervisning sker online och på engelska. Du kan läsa mer om den här kursen nedan.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga lärarna om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Denna kurs består av föreläsningar, seminarier och studentpresentationer. Du förbereder dig inför varje lektion med att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Kursmaterial, i form av tex lärarpresentationer eller reflektionsfrågor kring litteraturen, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns också information om kursens genomförande och tydliga läsanvisningar. På lektionen förväntas du delta aktivt och bidra till diskussionen. För att uppnå lärandemålen får du bland annat diskutera kring hur språk förändras i flerspråkiga miljöer och hur olika gruppers språkliga praktiker kan påverkas av till exempel ideologier och språkpolitik.

  Efter kursen ska du kunna:
  - förstå och reflektera kring flerspråkighet inom den romanska världen genom konkreta exempel från kurslitteraturen (eller andra tidigare studier) och klassrumsaktiviteter; 
  - använda ett flertal teorier och metoder som behandlats under kursen, antingen för att analysera språkliga kontexter som kännetecknas av språkkontakt och förändring eller genom att diskutera specifika fall av språkpolitik och språkplanering; 
  - ta fram ett begränsat förslag till fältstudier, med syfte att utforska en specifik situation där språkkontakt förekommer eller en särskild språkpolitisk eller språkplaneringskontext i en miljö där romanska språk talas

  Examination

  Kursen examineras genom en kort inlämningsuppgift samt ett skriftligt förslag till en fältstudie med syfte att utforska en situation där språkkontakt förekommer eller språkpolitiken i ett sammanhang där romanska språk talas. I examinationen ingår en muntlig del där du presenterar förslaget till fältstudie under ett seminarium. Den muntliga presentationen är på engelska, men de skriftliga uppgifterna kan skrivas på ett av följande språk: engelska, franska, italienska, portugisiska eller spanska. 
  Hemuppgifter måste skrivas och presenteras med egna ord och baserat på dina egna reflektioner över ämnet. Citat ur referenslitteratur som illustrerar dina resonemang måste anges korrekt med citattecken och källan. För allmän information om fusk och plagiering, se även Stockholms universitets regelbok om regler för tentamen och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Laura Álvarez López

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

 • Kontakt