Systematiska översikter, 7,5 hp

Om kursen

Evidensbaserade underlag efterfrågas alltmer vid beslutsfattande. Med hjälp av systematiska översikter sammanställer man bästa tillgängliga forskning inom ett specifikt område genom att syntetisera resultaten från flera studier. Kursdeltagarna kommer att lära sig såväl praktiskt som teoretiskt de olika metoder som används för att syntetisera. Data som används är dels kvalitativa dels kvantitativa men kursens tyngdpunkt är på syntetisering av kvantitativa data (metaanalys).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen