Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i statistik för masterexamen

Kursen ger kunskaper om vetenskaplig och utredande verksamhet och innefattar ett självständigt statistiskt arbete, muntlig redovisning och opposition. I kursen ingår planering, genomförande och avrapportering, vad gäller bearbetning av såväl teoretiska som praktiska problem. Kursen ger även kunskaper om kritisk granskning av ett statistiskt arbete, vetenskaplig litteratur samt att söka referenser.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuell handledning. Student som påbörjatexamensarbetet har rätt till sammanlagt 20 timmar handledartid. Vid särskilda omständigheter kan student som vill byta handledare kontakta studierektor, som administrerar bytet i mån av resurser.

  Kursinformation

  Course description spring 2024 (462 Kb)

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom muntlig och skriftlig redovisning.

   

  Examinator

  Kursansvarig vårterminen 2024

  Andriy Andreev

  Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.